REGISTRAČNÉ POPLATKY

Registračný poplatok:
člen SKS
nečlen SKS
sestry člen SKS alebo SKSaPA
sestry nečlen SKS alebo SKSaPA

Registrácia na jeden deň
štvrtok 7. október 2021
piatok 8. október 2021

členovia SKS nad 65 rokov, prví autori, študenti 

Cena
80 €
110 €
25 €
30 €

Cena
60 €
60 €

bez poplatku

Registračný poplatok je možné uhradiť cez platobnú bránu na stránke podujatia,
bankovým prevodom alebo v hotovosti pri registrácii.

V prípade, že registračný poplatok za účastníka platí organizácia (firma, nemocnica a pod.),
je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa poplatok uhrádza.

UHRADENÝ REGISTRAČNÝ POPLATOK SA NEVRACIA
(duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.).

Platba online

Zaplatiť ONLINE

Registrácia účastníka

Vyhlasujem, že som sa oboznámil a súhlasím s podmienkami spracúvania osobných údajov.
Vyhlasujem, že som zdravotníckym pracovníkom v zmysle § 27 zákona č. 578/2004 Z.z.
Oboznámil/a som sa a súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami služieb poskytovanými na portáli prevádzkovanom TAJPAN s.r.o. a vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.