REGISTRAČNÉ POPLATKY

Registračný poplatok: Cena
člen SKS 80 €
nečlen SKS 110 €
sestry člen SKS alebo SKSaPA 25 €
sestry nečlen SKS alebo SKSaPA 30 €
Registrácia na jeden deň Cena
štvrtok 7. október 2021 60 €
piatok 8. október 2021 60 €
členovia SKS nad 65 rokov, prví autori, študenti bez poplatku
registrácia na online vysielanie 25 €

Registračný poplatok je možné uhradiť cez platobnú bránu na stránke podujatia,
bankovým prevodom alebo v hotovosti pri registrácii.

V prípade, že registračný poplatok za účastníka platí organizácia (firma, nemocnica a pod.),
je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa poplatok uhrádza.

UHRADENÝ REGISTRAČNÝ POPLATOK SA NEVRACIA
(duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.).

Platba online

Zaplatiť ONLINE

Registrácia účastníka

Vyhlasujem, že som sa oboznámil a súhlasím s podmienkami spracúvania osobných údajov.
Vyhlasujem, že som zdravotníckym pracovníkom v zmysle § 27 zákona č. 578/2004 Z.z.
Oboznámil/a som sa a súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami služieb poskytovanými na portáli prevádzkovanom TAJPAN s.r.o. a vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.