Odborný program

Program pre online vysielanie
Štvrtok  7.10.2021

Program pre online vysielanie
Piatok  8.10.2021

Štvrtok  7.10.2021 sála VICTORY

Štvrtok  7.10.2021 sála ENERGY

Piatok  8.10.2021 sála VICTORY

Piatok  8.10.2021 sála ENERGY

Piatok  8.10.2021 sála INNOVATION