HLAVNÍ PARTNERI KONGRESU

PRÍPRAVU A REALIZÁCIU KONGRESU VÝZNAMNOU MIEROU PODPORILI

Amgen Slovakia, s. r. o.
Bayer, spol. s r. o.
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o. z.
MERCK, spol. s r. o.
Novo Nordisk Slovakia, s. r. o.
Organon Slovakia, s. r. o.

OSTATNÉ VYSTAVUJÚCE FIRMY A SPOLOČNOSTI

Aflofarm Slovakia, s. r. o.
Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia, s. r. o.
BTL Slovakia, s. r. o.
CINRE, s. r. o.
GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s. r. o.
GlobalMed, a. s .
Innova Slovakia, s. r. o.
INTES Poprad, s. r. o.
KRKA Slovensko, s. r. o.
MEDITRADE, spol. s r. o.
Medtronic Slovakia, s. r. o.

NÚSCH, a. s.
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 

RECORDATI SK, s. r. o.
SANDOZ d. d. – organizačná zložka
Sanofi-aventis Slovakia, s. r. o.
Siemens Healthcare, s. r. o.
Unique Medical, s. r. o.
Viatris
Zbazy, s. r. o.
Zentiva, a. s.