KONTAKTNÉ ADRESY

Ing. Ingrid Bieliková
Mgr. Iveta Orlická
sekretariát SKS
Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava

mobil: +421 905 822 087
tel.: +421 2 5479 1210
e-mail: info@sks.sk

TAJPAN s.r.o.
Hrachová 6
821 05 Bratislava

prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH, FESC
vedecký sekretár SKS
Kardiocentrum,
Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana
Hollého 14
081 81 Prešov

tel.: +421 51 7011 706
e-mail: kmecj@fnsppresov.sk

Mgr. Jana Chrenková
mobil: +421 911 454 298
e-mail: jana.chrenkova@tajpan.com